THÔNG TIN LIÊN HỆ

Chúng tôi luôn luôn lắng nghe ý kiến từ bạn.
Các thông tin liên hệ của OLIVIA Nha Trang ở phần dưới.

OliviaNhaTrang.com

Olivia Nha Trang

OLIVIA Hotel

765/8 Lê Hồng Phong, Phước Long
Nha Trang – Khánh Hòa

Điện thoại

+84338 49 36 49

Olivia Nha Trang

OLIVIA Restaurant

02 Nguyễn Thiện Thuật, Tân Lập
Nha Trang – Khánh Hòa

Điện thoại

+8497 644 46 01